InovasionInovasjon

Bilde 7295 Test ny HZ-10

BEME STARTER SESONGEN 2015 MED ENDA EN NY INNOVASJON.

 Bilde 7295 Test ny HZ-10

Unik design genererer unike fordeler og anvendelsesmuligheter i kombinasjon med fleksible løsninger og redusert lagerhold.

3 i 1

ZINKANODE BEME HZ-10

 

Produktet er blitt en markedsvinner blant internasjonale industrikunder world-wide. En av mange internasjonale storforbrukere, plasserer jevnlig fine ordrer på 5000 stk. (5 mt bulkleveranser). Utslagsgivende for denne suksessen, sies å være at Beme Corrosion International AS er eneste globale produsent av zink ”offer” anoder som garanterer produktkvaliteten etter høyeste Spec. DNV-RP-B401 (globalt). BEME HZ-10, er tilsvarende anoder overlegen. Ingen andre produsenter har lykkes å støpe inn galvanisert skinne i hele lengden av zinksegmentet. Dette gir følgende helt nødvendige fordeler: Skinnen sørger for at ”den elektriske kontakt” mellom skinne og zink økes betydelig og gir tilnærmet 100% utnyttelse av zinkanoden. Ved andre sammenlignbare design, er risk for at zinkanoden har avvik når det gjelder distribusjon av strøm og dette har resultert i at zink segmenter løsner fra anoden og skader propellblad.

«BEME kvalitetsgaranti er den beste og billigste forsikring på din fritidsbåt»

Innen kort til vil dere motta et intro. pristilbud på: BEME HZ-10 (1 kg.) zinkanode (3 i 1), sammen med det unike sertifikatet: 5 STAR QUALITY MANAGEMENT and COMMITMENT