BEME hull grip installationBEME hull grip installasjon

Hull_grip_on_vesselPicture shows an example of hull anodes mounted using the new invention: BEME HULL GRIP

 Bildet viser et eksempel på hull-anoder montert ved hjelp av en ny metode: BEME hull grip installasjon

Hull_grip_on_vessel